location

Oferta

Ubezpieczenia OC AC GAP

OC należy do obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, dlatego każdy użytkownik pojazdu niezależnie czy kupił auto za gotówkę, w leasingu czy sfinansował je w innej formie powinien je posiadać.

Dzięki współpracy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi możemy w jednym miejscu porównać oferty i wybrać najkorzystniejszą dla naszych klientów.

Korzystając z finansowania np. w leasingu ubezpieczenie powinno spełniać warunki jakie dyktuje finansujący, dlatego ważne jest aby agent ubezpieczeniowy był zorientowany gdzie i do kogo skierować wystawioną polisę.

Nasza oferta:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne, czyli OC, AC, NNW, assistance, opony
  • Ubezpieczenie straty finansowej GAP

Ubezpieczenie od utraty wartości samochodu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży. GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (lub wartością z polisy AC), a jego wartością rynkową z dnia wyrządzenia szkody całkowitej.

Posiadając ubezpieczenie GAP otrzymujemy wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy OC/AC oraz z tytułu GAP. Zaletą jest to że ubezpieczenie GAP pokrywa wyżej opisaną różnicę wartości pojazdu, pozwalając uzyskać wartość samochodu z dnia zakupu.